Varslinger
Du har ingen varsler ennå...

Se ditt fotavtrykk

Utforsk ditt personlige fotavtrykk helt gratis! Legg inn litt enkel informasjon for å komme i gang.

Finn tilbake til spørreundersøkelser du har tatt under hver kampanje her.

Klimakalkulator

Sjekk den positive besparelsen av dine miljøvaner

Hvor mye har det egentlig å si at du resirkulerer hver dag, eller spiser kjøttfrie middager?

Med klimakalkulatoren på Ducky kan du se den positive besparelsen av dine miljøvaner.
Ducky's fotavtrykk kalkulator

Basert på ledende forskning

Verdens beste klimakalkulator!

Fotavtrykket blir beregnet ut i fra norske forhold og er utarbeidet sammen med verdensledende forskere innen klimadata.Vil du lære mer? Ta en titt på "The origin of Global Emissions", og se hvordan alle globale utslipp kan kobles til individuelt forbruk av produkter og tjenester, og hvordan du kan påvirke det. Vil du vite enda mer? Se igjennom vår dokumentasjon.

Bærekraft starter med deg

Å leve mer bærekraftig trenger ikke være vanskelig. Start med å beregne fotavtrykket ditt og se hvordan du allerede nå bidrar.
Et fotavtrykk i sanden
Hva er et fotavtrykk?Fotavtrykket ditt er den samlede mengden klimagassutslipp fra din livsstil. Alt som trengs for at du kan leve slik du lever. Fotavtrykket er beregnet i CO₂-ekvivalenter (CO₂e), som omfatter alle klimagasser.Alle valg du tar hver dag påvirker fotavtrykket ditt.
En hånd som holder et blad
Hva er et håndavtrykk?Håndavtrykket ditt er den indirekte påvirkningen du har på reduksjonen av klimagasser.Du kan for eksempel plante et tre som absorberer CO₂e, eller påvirke dine venner til å spise mer bærekraftig. Dette bidrar til reduksjon av klimagasser og øker ditt håndavtrykk.

Kom i gang - Beregn ditt fotavtrykk

Legg inn detaljer om din husholdning og dine miljøvaner for å få en beregning av ditt personlige fotavtrykk.